0982.339.498
Giới thiệu về làng nghề gốm sứ Kim Lan

Giới thiệu về làng nghề gốm sứ Kim Lan

THÔNG TIN CHUNG VỀ XÃ KIM LAN

THÔNG TIN CHUNG VỀ XÃ KIM LAN
Xã Kim Lan thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Phía bắc là sông Bắc Hưng Hải và xã Bát Tràng; phía nam giáp xã Văn Đức; phía đông giáp xã Xuân Quan; phía tây là sông Hồng, bên kia sông Hồng là phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.